• آشنایی با هانی‌پات
    1 هانی‌پات یک هانی‌پات سیستمی است که در شبکه سازمان قرار می‌گیرد، اما برای کاربران آن شبکه هیچ کاربردی ندارد و در حقیقت هیچ یک از اعضای سازمان حق برقراری هیچگونه ارتباطی با این سیستم را ندارند. این سیستم ... ادامه مطلب