کارگاه تست نفوذ

شرکت ایمن ­رایانه امیرکبیر با توجه به درخواست مشتری اقدام به برگزاری کارگاه تست­‌نفوذ برای ارگان­‌ها و سازمان­‌های مختلف می­‌کند.