کارگاه تحلیل بدافزار

شرکت ایمن ­رایانه امیرکبیر با توجه به درخواست مشتری اقدام به برگزاری کارگاه تحلیل بدافزار برای ارگان­‌ها و سازمان­‌های مختلف می­‌کند.