نفوذسنج رامگ

شرکت ایمن رایانه امیرکبیر در راستای فعالیت‌های خود در حوزه امنیت اطلاعات و سایبری اقدام به طراحی و تولید نفوذسنج رامگ نموده است.