فورنسیک

دیجیتال فورنسیک یا جرم­‌یابی دیجیتال یکی از شاخه‌­های علم جرم­‌یابی است که در حوزه بازیابی و بازرسی اطلاعات و داده­‌های موجود در ابزارهای دیجیتال متمرکز است. حوزه جرم­‌یابی دیجیتال در چندسال اخیر به علت پیشرفت تکنولوژی و وقوع جرم و جنایت در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور جرم­‌یابی دیجیتال به منظور یافتن دلایلی برای اثبات وقوع جرم، شناسایی مجرم و ابزار مورد استفاده در جرم توسعه پیدا کرده است. در این حوزه با جمع‌­آوری و بررسی اطلاعات موجود بر روی سیستم­‌های کامپیوتری اقدام به یافتن شواهد و مدارک معتبر برای ارائه به دادگاه و مراجع قانونی می­‌شود. در جرم­‌یابی دیجیتال معمولا اعمالی از قبیل بازیابی فایل­‌های پاک شده توسط مجرم، یافتن فایل­‌های Meta Data، اثبات معتبر بودن داده‌ها و کپی بردای از حافظه انجام می­‌شود.