تست نرم افزار

تست یا آزمون نرم افزار به فرایند ارزیابی نرم­‌افزار برای اطمینان از عملکرد صحیح آن در مواجه با رویدادهای مختلفی که ممکن است در دوره استفاده از نرم‌­افزار با آن روبه­‌رو شود، گفته می­‌شود. به عبارتی هدف از تست نرم­‌افزار پیدا کردن خطاهای احتمالی آن برای عملکرد درست، صحیح و بهینه در طول استفاده است.

استراتژی جعبه سیاه

در این آزمایش دسترسی به کد منبع  وجود نداشته و نسخه اجرایی برنامه در سیستم موجود است. به عبارتی دیگر سیستم نرم‌­افزار موجود برای آزمون­گر مانند یک جعبه سیاه است که درون آن قابل مشاهده نیست. به این ترتیب فرد تست­‌کننده هیچ اطلاعاتی از کد و ساختار داخلی برنامه ندارد.

در این رویکرد تمرکز بر روی ورودی و خروجی است، در این آزمایش عموما موارد زیر بررسی می‌­شود :

  • بررسی تامین نیازمندی­‌های عملیاتی و غیرعملیاتی سیستم؛
  • اعتبارسنجی ورودی­‌ها؛
  • بررسی مقادیر مرزی متغیرها؛
  • بررسی خروجی­‌های سیستم؛
  • بررسی رفتار سیستم زیر ترافیک ورودی سنگین؛