آزمون نرم افزار

تست یا آزمون نرم افزار به فرایند ارزیابی نرم­‌افزار برای اطمینان از عملکرد صحیح آن در مواجه با رویدادهای مختلفی که ممکن است در دوره استفاده از نرم­‌افزار با آن روبه‌­رو شود، گفته می‌­شود. به عبارتی هدف از تست نر‌م‌­افزار پیدا کردن خطاهای احتمالی یک نرم­افزار برای عملکرد درست، صحیح و بهینه در طول استفاده است.

استراتژی جعبه سیاه

در این آزمایش دسترسی به کد منبع  وجود نداشته و نسخه اجرایی برنامه در سیستم موجود است. به عبارتی دیگر سیستم نرم­‌افزار موجود برای آزمون­گر مانند یک جعبه سیاه است که درون آن قابل مشاهده نیست. به این ترتیب فرد تست‌­کننده هیچ اطلاعاتی از کد و ساختار داخلی برنامه ندارد.

در این رویکرد تمرکز بر روی ورودی و خروجی است، در این آزمایش عموما موارد زیر بررسی می­‌شود :

  • بررسی تامین نیازمندی­‌های عملیاتی و غیرعملیاتی سیستم؛
  • اعتبارسنجی ورودی­‌ها؛
  • بررسی مقادیر مرزی متغیرها؛
  • بررسی خروجی­‌های سیستم؛
  • بررسی رفتار سیستم زیر ترافیک ورودی سنگین؛

استراتژی جعبه سفید

این رویکرد مناسب توسعه دهندگان نرم­‌افزار است که امکان دسترسی به کد منبع، طراحی و سایر منابع نرم­‌افزار را دارند. در این آزمون باید مشخص شود که آیا اعمال داخلی بر طبق مشخصه­‌ها انجام شده است. در این رویکرد معمولا موارد زیر بررسی می‌­شوند:

  • بررسی کد بصورت سطر به سطر؛
  • بررسی کلیه انشعاب­‌های در کد برنامه؛
  • بررسی همه حلقه­‌ها در برنامه؛
  • مدیریت خطا و استثنا؛
  • بررسی امنیت؛

شرکت ایمن رایانه امیرکبیر با توجه به درخواست مشتریان اقدام به برگزاری دوره های تست نرم­‌افزار می­‌کند.